Tema: CNS-svikt

Lokal: Blocket, Föreläsningssal F3

08.45 – 09.15 Samling / Kaffe

09.15-09.55 Anestesi vid intrakraniellt trauma eller blödning, Johan Bonnevier

10.00-10.55 Anoxisk hjärnskada efter hjärtstopp, Tobias Cronberg

11.00-11.55 Intensivvård vid högt ICP, Peter Reinstrup

12.00-13.00 Lunch på Stamstället

13.00-13.55 EEG på IVA, Erik Westhall

14.00-14.55 Vad kan man åtgärda med interventionell neuroradiologi och hur bråttom är det? Per Undrén.

15.00-15.15 Kaffe

15.15-15.45 Avlsut, utvärdering, utdelning av kursintyg, Ingrid Berkestedt

Varmt välkomna!

Ingrid Berkestedt, Tel. 046-17 42 32 (74232)

OBS! Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag  

Share

Möjligheten att kommentera är stängd