Tema: Organ- och vävnadsdonation

Lokal: F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 09.30: Presentation av dagen, Ingrid Berkestedt och Peter Desatnik

09.30 – 10.00: Lagar, Ulrika Peetz Hansson

10.00 – 10.20: Bensträckare + kaffe

10.20 – 11.00: Identifiering av donatorer, Linda Sverin

11.00 – 11.30: Tillstånd ledande till total hjärninfarkt, Peter Reinstrup

11.30 – 12.00: Diagnostik av total hjärninfarkt, Martin Annborn

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.30: Omhändertagande av potentiell donator, Mårten Unnerbäck

13.30 – 14.00: Uttagsoperation och allokering, Kerstin Karud

14.00 – 14.30: Vävnadsdoantion, Torsten Malm

14.30 – 14.45: Kaffe

14.45 – 15.15: Möte med transplanterad patient

15.15- 15.30: Avslutning

Share

Möjligheten att kommentera är stängd