Tema:  Den geriatriske patienten

Lokal:  Pastellen (”gamla personalmatsalen”, Lasarettsgatan 39)

Tid        08.45-15.10

Delar av delmål:7/A2, B3, 1/C1, 3/C3, 4/C4, 5/C5

08.45-09.15      Kaffe och smörgås

09.15-10.00      Den äldre och kognitiv påverkan Joakim Ahvenainen, Växjö

10.05-11.40      Höftfrakturer och omhändertagande Emma Turesson, ortoped SUS

11.40-12.40      Lunch på  Stamstället

12.40-13.40      Åldrandets fysiologi och anestesi till den äldre Lars Gillberg, Kristianstad

13.40-13.50      Kaffe

13.50-14.50      Etiska dilemman vid vård i livets slutskede Dag Lundberg, Brantevik, prof. emer. Lund

14.55-15.10      Utvärdering och utdelning av kursintyg Fredrik Kullberg, Växjö och Ingrid Berkestedt, Lund

 

Varmt välkomna till våryra i Lund. Vem vet, kanske har magnolian slagit ut!

Fredrik och Ingrid

Share

Möjligheten att kommentera är stängd