Studierektorsmöte i Kristiansstad den 19 januari. Bengt Fogbrant hälsar oss välkomna och vi träffas utanför IVA i Kristiansstad kl 09,00 (Ungefär..).Meddela om Du kan komma till gunilla.islander@skane.se

Program:
Presentations av erfarenheter från De kurser som genomförts
Planering av kurser framöver. Vi bör planera för minst ett helst två år framöver.
Information från KVAST o SPUR och arbetet med nya nya utbildningsboken
Övrigt.

Varma hälsningar
Bengt Fogbrant (&Gunilla Islander)

Share

Möjligheten att kommentera är stängd