Torsdagen den 7:e december 2006 På Hotel Skansen i Båstad, (vid hamnen/centercourten)

Detta möte arrangeras som del i den återkommande regionala SK-utbildningen för anestesiologer och arrangeras av Anestesi och Akutklin Länssjukhuset i Halmstad och Anestesikliniken Helsingborgs Lasarett.

Förmiddagen tar upp transfusionsmedicin och eftermiddagen ultraljudsdiagnostik. Inbjudna externa föreläsare är:

Nicholas Holthius, Verksamhetschef Blodcentralen USiL skall lära oss att det finns mer än bastest och korstestning och många nya EU-direktiv.

Tom Lundahl, Verksamhetschef KlinKem LiH, kan mkt om koagulation och kommer att beskriva flera fall med svår DIC/sepsis. Hur skall vi använda Xigris? Antitrombin är kanske på väg tillbaka.

Docent Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Rigshospitalet, Köpenhamn som är en av de mest kunniga i att använda ultraljud för regional anestesi.

Professor Birger Wandt, FoU enheten LiH som är en av Sveriges mest erfarna ultraljudsdiagnotiker och bedrivit mycket forskning och utbilning om hjärteko.

Med dr Bo Nilsson, Anestesikliniken Karlstad är en erfaren anestesiolog som en av mycket få anestesiologer i Sverige disputerat om hjärtekodiagnostik.

I övrigt kommer docent Ulf Schött att prata om stora blödningar och dess behandling med blodprodukter, faktorkoncentrat och andra alternativ. Och Med dr Lars-Erik Dyrehag att berätta om varför vi skall vara restriktiva med blodprodukter på IVA och på operation.

Mötet kommer att hållas på hotell Skansen, Båstad www.hotelskansen.se Se även info@hotelskansen.se och tel 0431-558110.

För långväga gäster finns möjlighet till övernattning före/eller efter mötet (i egen regi). Hotell Skansen har blivit vald till sveriges främsta konferans-anläggning de senaste åren och ligger vacker vid havet vid hamnen i Båstad. För er som kommer med tåg kan taxi beställas via Bjäre Taxi 0431-369666.

Anmälan

Anmälan till Anestesiklinikerna i Halmstad eller Helsingborg, på mail senast måndag 30:e oktober 2006 till ulf.schott@lthalland.se alternativt till christer.malmros@helsingborgslasarett.se

Pris: 1000:- per deltagare.

Välkomna önskar Ulf Schött, Christer Malmros, Lars-Erik Dyrehag

Program

(här på PDF format: 061207

08.30–09.00 Kaffe och smörgås
  Nicholas Holthius, Blodcentralen USiL
9.45–10.15 Varför ska vi vara restriktiva
  Lars-Erik Dyrehag, Anestesi&Akutklin LiH
10.20–10.50 Massiv transfusion/Guidelines för transfusion
  Ulf Schött Anestesi&Akutklin LiH
10.50–11.30 DIC/Sepsis-fallrapporter
  Tom Lundahl, KlinKem LiH
   
11.30–12.30 Lunch
   
12.30–13.15 Ultraljudsdiagnostik -möjligheter
  Birger Wandt, FoU enheten LiH
13.15–14.00 Anestesiologisk hjärtdiagnostik
  Bo Nilsson, Anestesikliniken, Karlstad
14.00–14.45 Ultraljud för regionalanestesi
  Zbigniew Koscielniak-Nielsen, Rigshospitalet, Köpenhamn
14.45–16.00 Kaffe och kaka + Hands-on demonstration
  Henrik Ruby, Cure

Share

Möjligheten att kommentera är stängd