Under hösten kommer studerektorsnätverket i Södra Regionen att arrangera tre studiedagar för ST läkare. Kurserna är obligatoriska för ST läkare. I mån av plats kan även specialister komma.

Tid: 09.00 – 15.00 med en timmas lunch. Lunch ingår i avgiften.
Plats: Universitetssjukhuset i Lund.

Anmälan till: anestesi.usil@skane.se
Fredagen 26 september 2008
Basic Science
Denna dag är en repetition av basic science inför ITA/DEAA skrivningen den 4 oktober.

Fredagen den 17 oktober 2008
Intensivvård och CNS svikt.

Fredagen den 14 november 2008
Anestesi till den hjärtsjuke patienten.

Frågor och mer information fås lättast genom Studierektor/ST ansvarig på Din klinik.

Hjärtligt välkomna
Studierektorerna i Södra Regionen

Share

Möjligheten att kommentera är stängd