Regional kurs i Basic science.
Tid: Fredag 080926
Lokal: Föreläsningssal 1 Blocket USiL

08.45-09.15 Samling
09.15-09.20 Inledning.
Alexey Dolinin

09.20-10.20 Fysik för anestesiologer inkl. principer bakom övervakningsmetoder.
Virpi Jaako Dardashi Anestesiläkare USiL

10.20-10.30 Bensträckarpaus

10.30-11.30 Farmakokinetik
Professor öl Mikael Bodelsson USil

11.30-12.30 Lunch. Enklare lunch serveras utanför föreläsningssalen

12.30-13.45 System för inhalationsanestesi och inhalationsanestetikas farmakologi
Alexey Dolinin Anestesiläkare USiL

13.45-41.00 Kaffe

14.00-15.00 Grundläggande medicinsk statistik.
Åsa Rudin Anestesiläkare USiL

Share

Möjligheten att kommentera är stängd