Tema: Sepsis

Lokal: Föreläsningssal F3, SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling med kaffe

09.15 – 10.10: Sepsis: defintion, epidemiologi och mekanismer (Adam Linder)

10.15 – 11.10: Adjuvant terapi; adsorbtionsbehandling etc. (Mikael Bodelsson)

11.15 – 12.15: Respirationsbehandling (Martin Annborn)

12.15 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.55: Vätskebehandling (Peter Bentzer)

13.55 – 14.10: Kaffe

14.10 – 14.55: Cirkulationsbehandling och lite ECMO (Leila Naddi, Per Ederoth)

15.00 – 15.15: Utvärdering och utdelning av kursintyg (Per Ederoth, Ola Sörensen)

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd