Tema:  Basic Science II (Farmakologi)
Plats: F3, Blocket SUS Lund
 
09.00-09.15 Samling och Kaffe
09.15-10.00 Perioperativ analgetika (Haraldur Gudnason)
10.10-10.40 Muskelrelaxantia (David Piros)
10.45-11.15 Inhalationsanestetika (David Piros)
11.25-12.15 Autonoma Nervsystemet (Mikael Bodelsson)
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.30  Farmakokinetik (Mikael Bodelsson)
14.30-14.45 Kaffe
14.45-15.30  Intravenös anestesi (Mikael Bodelsson)
15.30-15.45 Utdelning intyg
 
Delmål ST SoS 2008: 1,2,5,8
Delmål ST SoS 2015: c1, c2, c5, c8, b3
Ansvariga: Paulina Gyllerup (Studierrektor, Malmö) och Ola Sörensen (Studierektor, Karlskrona)
Share

Möjligheten att kommentera är stängd