Tema: CNS-svikt på IVA

Lokal: F3 Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15    Samling / Kaffe  Kristoffer Bjerregaard

09.15 – 10.10    Anoxisk hjärnskada – patofysiogi och prognos Irina Dragancea

10.10 – 10.15   Bensträckare

10.15 – 11.00   Anestesi vid intrakraniellt trauma eller blödning Johan Bonnevier

11.00 – 11.15    Kaffe

11.15 – 12.00   Case: Status ep på IVA Tobias Cronberg

12.00 – 13.00   Lunch på stamstället

13.00 – 13.55   Traumatisk hjärnskada – patofysiologi Per-Olof Grände

13.55 – 14.10    Kaffe

14.10 – 15.00   Traumatisk hjärnskada – praktisk hantering Nils Ståhl

15.00 – 15.15   Utvärdering och utdelning av kursintyg 

Varmt välkomna !

Kristoffer och Ingrid

Share

Möjligheten att kommentera är stängd