Tema: Thoraxanestesi och intensivvård

Lokal: Föreläsningssal F3, SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.10: Anestesi vid hjärtkirurgi (Andreas Sköld)

10.15 – 11.10: Intensivvård på THIVA 1 (André Erdling)

11.15 – 12.15: Intensivvård på THIVA 2 (André Erdling)

12.15 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.55: Mekaniskt cirkulationsstöd inklusive ECMO (Edgar Grins)

13.55 – 14.10: Kaffe

14.10 – 15.00: Hjärt-/lungtransplanterad patient och lungkirurgi (Snejana Hyllén)

15.00 – 15.15: Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd