Tema: Riskbedömning och perioperativ vård

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.05: Perioperativ riskvärdering (Dag Benoni)

10.10 – 11.00: Anestesi vid hjärtsjukdom (André Erdling)

11.05 – 11.55: Anestesi vid lungsjukdom (Mårten Jungner)

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.50: Anestesi vid diabetes (Gustav Apelqvist)

13.55 – 14.45: Anestesi vid kogaulationsrubbning (Ulf Schött)

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd