Tema: Obstetrisk anestesi

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.00: Postpartumblödning (Sofus Rabow)

10.00 – 10.45: Förlossningsanalgesi (Evija Austruma)

11.00 – 11.45: Placenta accreta (Karin Thorlacius)

11.45 – 12.45: Lunch på Stamstället

12.45 – 13.30: Preeklampsi (Ola Rosén)

13.35 – 14.20: Anestesi till gravida vid icke-obstetriska ingrepp (Katarina Levin)

14.20 – 14.40: Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

Möjligheten att kommentera är stängd