Tema: Respirationssvikt på IVA

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.00: Non-invasiv ventilation (Kristoffer Bjerregaard)

10.00 – 10.05: Bensträckare

10.05 – 11.00: Invasiv ventilation (Magnus Hjaltalin Jonsson)

11.00 – 11.15: Kaffe

11.15 – 12.15: Respiration vid sepsis (Thomas Kander)

12.15 – 13.15: Lunch på stamstället

13.15 – 14.00: ECMO (Edgar Grins)

14.00 – 14.15: Kaffe

14.15 – 15.00: ECMO forts. (Edgar Grins)

15.00 – 15.15: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard

Share

Möjligheten att kommentera är stängd