Tema: CNS-svikt

Lokal: Teams, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning Teams, närvarokontroll

08.30 – 09.30: EP och EEG på IVA, Gustav Apelquist

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.45: Interventionell neuroradiologi, Per Undrén

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 12.00: Traumatisk hjärnskada, Niklas Marklund

12.00 – 12.45: Lunch

12.45 – 13.45: Anoxisk hjärnskada, Tobias Cronberg

13.45 – 14.00: Paus

14.00 – 15.00: Anestesi vid intrakraniellt trauma/blödning, Johan Bonnevier

15.00 – 15.15: Avslut inkl. utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Petter Wilander och Gustav Apelquist

Share

Möjligheten att kommentera är stängd