Tema: Riskbedömning och perioperativ vård 1

Lokal: Video, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning, upprop

08.30 – 08.50: Perioperativ riskbedömning, Louise Walther Sturesson

08.50 – 09.15: PONV, Monika Krynéll

09.15 – 09.30: Paus

09.30 – 10.30: Anestesi vid lungsjukdom, Mårten Ljungner

10.30 – 10.45: Paus

10.45 – 11.30: Anestesi vid hjärtsjukdom, André Erdling

11.30 – 12.15: Lunch

12.15 – 13.00: Anestesi vid hjärtsjukdom forts.

13.00 – 13.05: Paus

13.05 – 13.35: Luftvägsbedömning, Karolina Persson

Välkomna!

Monika Krynéll och Paulina Gyllerup

Share

Möjligheten att kommentera är stängd