Tema: Obstetrisk anestesi

Lokal: Blocket SUS Lund, Föreläsningssal 3

08.45 – 09.10: Samling + kaffe

09.10 – 09.15: Info från studierektorer

09.15- 10.15: Preeklampsi, Camilla Edvinsson

10.15 – 10.25: Paus

10.25 – 11.10: Förlossningsanalgesi och akuta sectio, Sofus Rabow

11.10 – 11.20: Paus

11.20 – 12.20: Obstetriska katastrofer, Karin Thorlacius

12.20 – 13.30: Lunch på Valvet (5 min gång utomhus)

13.30 – 14.30: Anestesi till gravida + lite GUCH, Anna Tranberg

14.30 – 14.50: Utvärdering och intyg

Välkomna!

Martina Klarén, Studierektor Trelleborg

Monika Krynell, Studierektor Helsingborg

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se  

Share

Möjligheten att kommentera är stängd