Ovanliga comorbiditeter

Tid: Fredagen 27.februari 2009 8:45 – 15.00

OBS. Nytt lokal !!!

Lokal:
Universitetssjukhuset i Lund
Anestesi- och Intensivvård, hisshall B, våning 6, konferensrummet

 08.45 – 09.15    Samling / Kaffe

 09.15 – 10.00
Anestesi för patienter med ovanliga hormonproducerande tumörer
(Martin Annborn)

10.05 – 10.45
Anestesi för narkodikapåverkad/missbrukande patient
(Anna Tranberg)

10.50 – 11.30
Anestesi för psykiskt sjuka patienter
(Thomas Kander)

11.30 – 12.30    Lunch
 
12.30 – 13.00
Porfyri
(Louise Walther)

13.00 – 14.00
MH och muskelsjukdomar
(Gunilla Islander)
 
14.00 – 14.15    Kaffe

14.15 – 15.00
Anestesi för patienter med leversvikt
(Alexey Dolinin)

Samtliga föreläsare – VO Intensiv och Perioperativvård, USiL

Share

Möjligheten att kommentera är stängd