Obstetrisk Anestesi

Tid:  Fredagen 30. januari 2009   8:45 – 15.00

Lokal:  Föreläsningssal 2 i Blocket – Universitetssjukhuset i Lund

08.45 – 09.15   Samling / Kaffe

09.15 – 10.50  
Obstetrisk anestesi och analgesi
(Katarina Levin, Bitr. Öl, Sektionsansvarig, KK-anestesi, USiL)

11.00 – 12.00  
Preeklampsi
(Helena Strevens, Öl, KK, USiL)

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 – 14.00  
Obstetriska katastrofer & fosterövervakning
(Dag Wide-Swensson, Öl, KK, USiL)

14.00 – 14.15  Kaffe

14.15 – 15.00  
Anestesi för gravida patienter vid icke-obstetriska ingrepp
(Owain Thomas, ST-läkare, VIP-kliniken, USiL)

Share

Möjligheten att kommentera är stängd