Den 17 januari 2008 arrangerar vi en kurs om intoxikationer vid Universitetssjukhuset i Lund.

Programmet är ännu inte helt klart men inbjudna föreläsare är bl.a. Kai Knudsen från Sahlgrenska sjukhuset Göteborg, Dr Hanna Ovaska och Dr David Wood Consultant Toxicologist Guy´s and St Thomas’ Poisons Unit London, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.

Share

Möjligheten att kommentera är stängd