Den 8/11 arrangerar thoraxanestesi vid Universitetssjukhuset i Lund en kurs i thoraxanestesi och intensivvård. Lokal meddelas senare.

Preliminärt program:

Start kl 09

Förmiddag:

”Hemodynamik – gammalt och nytt”

”Perioperativ hjärtsvikt”

Lunch

Eftermiddag:

”Hjärt-lungmaskin, ECMO och andra pumpar”

”Perioperativt TEE”

Slut kl 15:30

Rikard Linner hälsar hjärtligt välkommen

Anmälan kan ske till rikard.linner@skane.se

Share

Möjligheten att kommentera är stängd