31/1  Abdominell anestesi

28/2  Obstetrisk anestesi

28/3  Cirkulationssvikt

25/4  Vätska och koagualtion

23/5  Respirationssvikt på IVA, ECMO

12/9  Basic science II

24/10  Den geriatriske patienten

28/11  Ovanliga comorbiditeter

Dagsspecifika program publiceras löpande.

Share

Möjligheten att kommentera är stängd