Tema: Vätska och koagulation
 
Lokal – SUS Lund föreläsningssal F2
 
08.45-09.15 Samling, kaffe.
09.15 – 10.00 Grundläggande vätske- och elektrolytfysiologi. H. Gudnason, SUS Lund
10.10 – 12.00 Grundläggande koagulationskunskap för anestesiologer. U. Schött, SUS Lund
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.50. Perioperativ vätskebehandling. K. Plantin, CSK
13.55 – 14.45 Från blodgruppering till transfusion A.-C. Schmidt-Melbye, Transfusionsmedicin, SUS
14.45 – 15.15 Transfusionskomplikationer, J. Nordberg, Transfusionsmedicin, SUS
 
Varmt välkomna!
Share

Möjligheten att kommentera är stängd