Program
REGIONDAGEN I HELSINGBORG
26 oktober 2007
Hotel Marina Plaza, Helsingborg

09.00-09.10 Välkommen
Christer Malmros Enhetschef An-IVA Helsingborg

09.10-09.25 Introduktion
Ole Naesh An-IVA Helsingborg

09.30-10.15 Perioperativ smärtfysiologi – från akut till kronisk smärta
Mads Werner Universitetssjukhuset i Lund

FIKA

10.40-11.30 Smärtans inverkan på det metabola svaret vid operation
Jonas Nygren Ersta Sjukhus Stockholm

11.35-12.00 Procedur relaterad smärta på IVA
Ole Naesh An-IVA Helsingborg

LUNCH

13.00-14.00 Aktuella ämnen inom barnintensivvården
Lars Lindberg BUS anestesi-IVA Universitetssjukhuset i Lund

14.00-14.45 Perioperativa och procedurrelaterade smärtor hos barn
Stefan Lundeberg Astrid Lnidgrens barnsjukhus Stockholm

Share

Möjligheten att kommentera är stängd