Tema: Ovanliga comorbiditeter

Lokal: Föreläsningssal F3 i Blocket, SUS
8.45 – 09.00           Samling och kaffe

09.00 – 09.45         Anestesi för patienter med hormonproducerande tumörer  – Martin Annborn

09.50 – 10.20         Anestesi för de psykiskt sjuka – Thomas Kander

10.30 – 12.00         Porfyri och muskelsjukdomar – Gunilla Islander

12.00 – 13.00         Lunch på Stamstället

13.00 – 13.50         Anestesi för narkotikapåverkad/missbrukande patient – Haraldur Gudnason

13.50 – 14.15         Kaffe

14.15 – 15.00         Anestesi för en patient med leversvikt – Alexey Dolinin

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna!

 

 

Share

Möjligheten att kommentera är stängd