Tema: Farmakologi

Lokal:  Föreläsningssal F2, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15 Samling och kaffe.

09.15 – 09.45 Muskelrelaxantia. O. Thomas, Lund

09.50 – 10.30 Perioperativa analgetika. O.N. Hendriksen, Hbg

10.35 – 11.25 Det autonoma nervsystemets farmakologi. M. Bodelsson, Lund

11.30 – 12.20 Intravenös anestesi. M. Bodelsson, Lund

12.20 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.20 Farmakokinetik. M. Bodelsson, Lund

14.20 – 14.30 Kaffe

14.30 – 15.15 Inhalationsanestetika. O.Thomas, Lund

Välkomna!

OBS! Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag  

Share

Möjligheten att kommentera är stängd