Tema: Obstetrisk anestesi

Lokal: Föreläsningssal F1, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling / Kaffe

09.15 – 10.00: Preeklampsi och HELLP-syndrom, Evija Austruma

10.15 – 11.00: Förlossningsanalgesi del 1, Evija Austruma

11.15-12.00: Förlossningsanalgesi del 2, Evija Austruma

12.00 – 12.45: Lunch

12.45 – 13.45: Obstetriska katastrofer, Sofus Rabow

14.00-14.45: Anestesi till gravida vid icke-obstetriska ingrepp, Katarina Levin

14.45 – 15.15:  Utvärdering och utdelning av intyg.

Önskemål om särskild kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se

 Välkomna!

Kursansvariga: Per Ederoth, Lund. Gustav Apelqvist, CSK.

Share

Möjligheten att kommentera är stängd