Tema: respiratorisk svikt på IVA och ECMO

Lokal:           Föreläsningssal: Pastellen (G:a personalmatsalen), SUS Lund

Tid:               Fredag 9 december 2016 kl. 08.45- 15.15

Delmål:        del av delmål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 alt.

del av delmål c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9, c11, c12

08.45 – 09.15: Samling / Kaffe

 09.15 – 09.45: NIV,  Kristoffer Bjerregaard, Ystad

09.50-11.00: ECMO, Edgars Grins, Lund

11.05-12.35 (inkl. bensträckare) Lungfysiologi, ARDS, Martin Annborn, Helsingborg

 12.35-13.20: Lunch

 13.20 – 15.00: (inkl kort paus med kaffe) Lungrekrytering och protektiv lungventilation, Anders Larsson, Uppsala

15.00 – 15.15: Utvärdering och intyg

Varmt välkomna!

Ingrid

 

Kursansvarig: Ingrid Berkestedt, Lund

tel 046-174232  mob 0737-402800

e-post Ingrid.Berkestedt@skane.se

Share

Möjligheten att kommentera är stängd