Tema: Anestesi vid abdominell kirurgi

Lokal: F2, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.00:      Kaffe

09.00 – 09.45:       Anestesi vid akut abdomen  Olof Persson, Lund

09.45 – 10.30:       Anestesi vid robotkirurgi   Katarina Levin, Lund

10.30 – 10.45:       Paus

10.45 – 11.20:       Epidural vid abdominell kirurgi – var står vi?  Kristoffer Bjerregaard, Ystad

11.20 – 12.00:       Persisterande postoperativ smärta – riskfaktorer Ole Naesh, Helsingborg

12.00 – 13.00:       Lunch

13.00 – 14.00:      Anestesi vid obesitas Mats Holmqvist, Ystad

14.00 – 15.00:      ERAS-konceptet Christina Stene, Ängelholm

Önskemål om särskild kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se

Välkomna!

Kristoffer Bjerregaard
Överläkare, Anestesi/IVA
Lasarettet i Ystad, Skånevård KrYH

Share

Möjligheten att kommentera är stängd