Tema: Vätska, kogaulation och transfusion

Lokal: Föreläsningssal F3 i Blocket, SUS Lund.

Tid: Fredagen den 3 mars kl 08.45-15.15 

08.45 – 09.15         Samling / Kaffe

09.15 – 10.00         Grundläggande vätske- och elektrolytfysiologi  Haraldur Gudnason, IPV, SUS Lund

10.00 – 10.10          Paus

10.10 – 12.00          Grundläggande koagulationskunskap för anestesiologer Thomas Kander, IPV, SUS Lund

12.00 – 13.00         Lunch

13.00 – 13.50         Perioperativ vätskebehandling Gustav Apelqvist, Anestesikliniken CSK

13.50 – 13.55         Bensträckare och lite kaffe

13.55 – 14.45         Från blodgruppering till transfusion Maria Lundgren, Transfusionsmedicin, SUS

14.45 – 15.15         Transfusionskomplikationer Jonas Nordberg, Transfusionsmedicin, SUS

 

Välkomna!

Share

Möjligheten att kommentera är stängd