Tema: Vanliga comorbiditeter

Lokal: Föreläsningssal F4, Blocket SUS Lund

 08.45 – 09.15    Samling + kaffe

09.15 – 10.00   Anestesi för den hjärtsjuke, Doris Cunha-Goncalves, SUS Lund

 10.05 – 10.55    Anestesi för den hjärtsjuke, Doris Cunha-Goncalves, SUS Lund

 11.00 – 12.00    Anestesi för patienter med diabetes, Kristoffer Bjerregaard, Ystad

 12.00 – 12.45    Lunch

 12.45 – 14.00    Anestesi för patienter med koagulationshämmande behandling, Andreas Sköld, SUS Lund

 14.00 – 14.15    Kaffe och avslut

Välkomna!

Ansvariga: Paulina Gyllerup och Kristoffer Bjerregaard

Share

Möjligheten att kommentera är stängd