Tid: 9:00-15:00
Lokal. Föreläsningssal 1. Blocket.
Universitetssjukhuset i Lund
Välkomna

Share

Möjligheten att kommentera är stängd