Intensivvård och CNS svikt

O.Naesh Hendriksen (Helsingborg) / Marie Young (MAS)

Program 

  • Introduktion
  • ”Dagens Patient Fall”
  • Skalltraumats patofysiologi (P. Reinstrup, NIVA USiL)
  • Kaffe
  • Nevrointensiv-patienten på Icke-Nevro IVA avdelning (B. Nellgård, MAS)
  • Diskussion kring patientfall
  • Lunch
  • Neurologens roll på IVA (M Roswall /M. Brizzi, MAS)
  • Uppsummering av dagen

 

Share

Möjligheten att kommentera är stängd