Under våren kommer studerektorsnätverket i Södra Regionen igen att arrangera fyra studiedagar för ST läkare i anestesi just som senasta höst.   Regionala kurser är endagars kurser för ST läkare i södra sjukvårdsregionen. Kurserna är obligatoriska för ST läkare  & målgruppen är huvudsakligen ST läkare i början/mitten av sin utbildning.

Tid:  9.00 – 15.00
Plats:  Universitetssjukhuset i Lund

Fredagen 30. januari 2009
Obstetrisk Anestesi
(A.Dolinin et al.)

Fredagen 27. februari 2009
Ovanliga comorbiditeter
(Gunilla et al.)

Fredagen 27. mars 2009
Anestesi för abdominal kirugi
(O.Naesh et al.)

Fredagen 8. maj 2009
Anestesi & IVA för geriatriska patienter
(R.Linner et al.)

Detaljerad program publiceras på anestesisyd.se så småningom

Anmälan till:     anestesi.usil@skane.se

Frågor och mer information fås lättast genom Studierektor/ST ansvarig på Din klinik…

Hjärtligt välkomna
Alexey Dolinin Studierektor Anestesikliniken USiL

Share

Möjligheten att kommentera är stängd