Arkiv för kategorien Allmänt

Tema: Anestesi för specialkirurgi

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45- 09.15: Samling och kaffe

09.15 -1040: Anestesi vid neuroradiologi, Johan Bonnevier

10.45 -12.10: Anestesi vid luftvägskirurgi, Karolina Persson

12.10-13.05: Lunch BMC

13.05-13.50: Anestesi vid hybridingrepp, Lina Dalesjö

13.50 -14.00: Kaffe

14.00-15.00: Anestesi vid ryggkirurgi, Marie Young

15.00-15.15: Utvärdering och kursintyg

Delmål:

ST SoS 2008: Delmål 1,2, 3, 4, 5,11. ST SoS 2015: Delmål c1,c2,c3,c4,c5,c11

Välkomna!

Share

Tema: Smärta

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Kaffe

09.15 – 10.30: Smärtfysiologi, Haraldur Gudnason

10.30 – 11.30: Kronisk smärta efter kirurgi, Martin Bjurström

11.30 – 12.30: Lunch på Stamstället

12.30 – 13.15: Postoperativ smärta, Magnus Hjaltalin Jonsson

13.15 – 13.30: Kaffe

13.30 – 14.30: Cancersmärta och palliativ behandling, Hossein Radafshar

14.30 – 14.45: Utvärdering och kursintyg

Varmt välkomna!

Ansvariga: Kristoffer Berregaard och Paulina Gyllerup

Share

Tema: Organsvikt på IVA

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.45: Njursvikt och CRRT: Paneldiskussion (David Piros)

10.45 – 11.00: Kaffe

11.00 – 12.00: Leversvikt (Daniel Klintman)

12.00-13.00: Lunch på Stamstället

13.00-13.50: Cirkulationssvikt vid sepsis (Fredrik Fellert)

13.50- 14.00: Kaffe

14.00-14.30: Övrig organsvikt och frågestund (Per Ederoth)

14.30 – 14.45: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/ Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard

Share


Tema: Den geriatriske patienten

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.30: Höftfrakturer (Ola Olsson)

10.35 – 12.00: Åldrandets fysiologi och anstesi till äldre (Lars Gillberg)

12.00 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.00: Etiska dilemman vid vård i livet slutskede (Dag Lundberg)

14.00 – 14.15: Kaffe

14.15 – 15.15: Den äldre och kognitivt påverkade patienten (Ann- Marie Liljeroth) 

15.15 -15.30: Utvärdering och intyg

Välkomna!

Share

  Tema: Vätska, koagulation och transfusion

Lokal: F3, Blocket SUS Lund

08.45.09-15: Kaffe

09.15 – 11.00: Perioperativ vätskebehandling, Anders Holmström

11.00 – 12.00: Koagulation, Tomas Kander

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 -13.45: Koagulation fortsättning

13.45 – 14.00: Kaffe

14.00 – 15.15: Transfusion, Maria Lundgren och Jonas Nordberg 

Välkomna!

Share

Tema: Basic science I

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.15: Grundläggande medicinsk statistik (Attila Frigyesi)

10.15 – 10.30: Paus

10.30 – 11.30: Blodgastolkning (Anna Hellblom)

11.30 – 12.30: Temperaturreglering/ Tentatips (Tomasz Dziechciowski)

12.30-13.30: Lunch

13.30 – 14.30: Medicinsk fysik och mätmetoder (Emilie Krite Svanberg)

Välkomna!

Share

Tema: Organ- och vävnadsdonation

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 09.45: Lagar och organisation (Mårten Unnerbäck)

09.45 – 10.05: Identifiering av donator (Björn Bark)

10.05 – 10.35: Vävnadsdonation (Carina Forslund)

10.35 – 10.45: Paus

10.45 – 11.15: Total hjärninfarkt – orsaker (Nils Ståhl)

11.15 – 12.00: Total hjärninfarkt – diagnostik (Joakim Ahvenainen)

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.30: Vård av donator (Joakim Ahvenainen)

13.30 – 14.00: Koordinering vid organdonation (Kerstin Karud)

14.00 – 14.15: Paus

14.15 – 14.45: Möte med transplanterad patient

14.45 – 15.00: Utvärdering och intyg

Välkomna!

Share

Tema: Anestesi vid abdominell kirurgi

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.15: Akut abdomen (Olof Persson)

10.15 – 10.45: Robotkirurgi (Katarina Levin)

10.45 – 12.00: Epidural och postoperativ smärta (Åsa Rudin)

12.00 – 13.00: Lunch på stamstället

13.00 – 13.55: Obesitas (Magnus Hjaltalin Jonsson)

13.55 – 14.00: Kaffe

14.00 – 14.55: ERAS (Najia Azhar)

14.55 – 15.15: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Share

Tema: Respirationssvikt på IVA

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.00: Non-invasiv ventilation (Kristoffer Bjerregaard)

10.00 – 10.05: Bensträckare

10.05 – 11.00: Invasiv ventilation (Magnus Hjaltalin Jonsson)

11.00 – 11.15: Kaffe

11.15 – 12.15: Respiration vid sepsis (Thomas Kander)

12.15 – 13.15: Lunch på stamstället

13.15 – 14.00: ECMO (Edgar Grins)

14.00 – 14.15: Kaffe

14.15 – 15.00: ECMO forts. (Edgar Grins)

15.00 – 15.15: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard

Share

Tema: Riskbedömning och perioperativ vård

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.05: Perioperativ riskvärdering (Dag Benoni)

10.10 – 11.00: Anestesi vid hjärtsjukdom (André Erdling)

11.05 – 11.55: Anestesi vid lungsjukdom (Mårten Jungner)

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.50: Anestesi vid diabetes (Gustav Apelqvist)

13.55 – 14.45: Anestesi vid kogaulationsrubbning (Ulf Schött)

Välkomna!

Share

Tema: Obstetrisk anestesi

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.00: Postpartumblödning (Sofus Rabow)

10.00 – 10.45: Förlossningsanalgesi (Evija Austruma)

11.00 – 11.45: Placenta accreta (Karin Thorlacius)

11.45 – 12.45: Lunch på Stamstället

12.45 – 13.30: Preeklampsi (Ola Rosén)

13.35 – 14.20: Anestesi till gravida vid icke-obstetriska ingrepp (Katarina Levin)

14.20 – 14.40: Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

Tema: Thoraxanestesi och intensivvård

Lokal: Föreläsningssal F3, SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.10: Anestesi vid hjärtkirurgi (Andreas Sköld)

10.15 – 11.10: Intensivvård på THIVA 1 (André Erdling)

11.15 – 12.15: Intensivvård på THIVA 2 (André Erdling)

12.15 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.55: Mekaniskt cirkulationsstöd inklusive ECMO (Edgar Grins)

13.55 – 14.10: Kaffe

14.10 – 15.00: Hjärt-/lungtransplanterad patient och lungkirurgi (Snejana Hyllén)

15.00 – 15.15: Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

Share

Tema: CNS-svikt på IVA

Lokal: F3 Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15    Samling / Kaffe  Kristoffer Bjerregaard

09.15 – 10.10    Anoxisk hjärnskada – patofysiogi och prognos Irina Dragancea

10.10 – 10.15   Bensträckare

10.15 – 11.00   Anestesi vid intrakraniellt trauma eller blödning Johan Bonnevier

11.00 – 11.15    Kaffe

11.15 – 12.00   Case: Status ep på IVA Tobias Cronberg

12.00 – 13.00   Lunch på stamstället

13.00 – 13.55   Traumatisk hjärnskada – patofysiologi Per-Olof Grände

13.55 – 14.10    Kaffe

14.10 – 15.00   Traumatisk hjärnskada – praktisk hantering Nils Ståhl

15.00 – 15.15   Utvärdering och utdelning av kursintyg 

Varmt välkomna !

Kristoffer och Ingrid

Share
Lokal: F3, Blocket SUS Lund
Tema: Ovanliga Comobiditeter
08.45 – 09.15: Samling och kaffe
09.15 – 10.00: Anestesi för patienter med hormonproducerande tumörer, Martin Annborn
10.10 – 10.55: Porfyri och Malign hypertermi, Anna Hellblom
11.05 – 12.00: Muskelsjukdomar, Gunilla Islander
12.00: Avslut och intyg
Share
Tema:  Basic Science II (Farmakologi)
Plats: F3, Blocket SUS Lund
 
09.00-09.15 Samling och Kaffe
09.15-10.00 Perioperativ analgetika (Haraldur Gudnason)
10.10-10.40 Muskelrelaxantia (David Piros)
10.45-11.15 Inhalationsanestetika (David Piros)
11.25-12.15 Autonoma Nervsystemet (Mikael Bodelsson)
12.15-13.15 Lunch
13.15-14.30  Farmakokinetik (Mikael Bodelsson)
14.30-14.45 Kaffe
14.45-15.30  Intravenös anestesi (Mikael Bodelsson)
15.30-15.45 Utdelning intyg
 
Delmål ST SoS 2008: 1,2,5,8
Delmål ST SoS 2015: c1, c2, c5, c8, b3
Ansvariga: Paulina Gyllerup (Studierrektor, Malmö) och Ola Sörensen (Studierektor, Karlskrona)
Share