Författararkiv

”Hur möter vi akutsjukvårdens nya utmaningar?”

Lokal: Jubileumsaulan, ingång 59, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Tid: Fredagen 26.november 2010, kl. 8:30 – 15:30

8:30
Introduktion
Jonas Åkeson
Universitetslektor, Anestesiologi och intensivvård, Lunds Universitet

Välkommen
Görel Nergelius
Klinikchef, Anestesikliniken, Skåne Universitetssjukhus, Malmö

8.40
Vilka förväntingar har vi politiker på sjukvården?
Pia Kinhult
Ordförande, Regionstyrelsen, Region Skåne

9.00
Hur möter vi det ökande söktrycket inom akutsjukvården?
Lars Stavenow
Klinikchef, Akutcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

9.45
Kaffe

10.15
Var finns flaskhalsarna i flödet av våra akuta patienter genom sjukhuset?
Catharina Kristoffersson
Vårdplatskoordinator, Akutcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

10.30
Hur väljer man vid brist på IVA-platser?
Peter Dahm
Sektionschef, överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

11.00
Vad kan man konkret göra när nu allt fler patienter kommer att behöva opereras akut?
Cecilia Rogmark, ortoped
Maria Kvennborn, opkoordinator
Johan Kettisen, anestesiolog
Hanna Sundblad, anestesisjuksköterska
Birte Oskarsson, opsjuksköterska
Ortopediska kliniken och Anestesikliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Avslutande paneldiskussion

12.30
Lunch

13.15
Kan vi förbereda oss ännu bättre genom simulering av patientflöde…?
Marie Persson
Logistikforskare och fd intensivvårdssjuksköterska, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

14.00
Bensträckare

14.10
…eller genom teamträning fullskalesimulering?
Christer Carlsson
Anita Dowler
Anneli Kihlgren
Paul Rosenlöf
Mårten Unnerbäck
Centrum för medicinsk simulering, Skåne Universitetssjukhus, Malmö

15.20
Sammanfattande intryck
Harald Roos
Divisionschef, Kirurgidivisionen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

Anmälan senast 10.november till anestesi.umas@skane.se
(Namn, Klinik, Ort, Faktureringsadress, RS-id)

Anmälningsavgift 250.- inkluderar förmiddagskaffe och lunch
Anmälan är bindande, men ej personlig

Välkomna

Share

Tidigare planerat ST Regiondag i Lund fredagen 26. november 2010 (Vätska/Koagulation/Transfusion) flyttas till vårterminen pga Regional utbildnings- och inspirationdagen i Malmö

Alla är istället velkomna till Malmö !!!

Anmälan senast 10.november till anestesi.umas@skane.se
(Namn, Klinik, Ort, Faktureringsadress, RS-id)

Anmälningsavgift 250.- inkluderar förmiddagskaffe och lunch
Anmälan är bindande, men ej personlig

Share

Perioperativa risker

Lokal:  SUS-Nord, Blocket, föreläsningsal 4
Tid: Fredagen 29.oktober 2010 kl.8.45-15.00

8.45-9.15
Samling / Kaffe

9.15-10.00
PONV
(Sofus Rabow, Lund)

10.05-11.00
Svår luftväg – bedömning och handläggning
(Kerstin Ohlson, Lund)

11.00-12.00
Allergi och pseudoallergi i anestesiologisk sammanhang
(Alexey Dolinin, Lund)

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Riskvärdering (ASA-klass och mer)
(Alexey Dolinin, Lund)

14.00-15.00
Temperaturreglering under anestesi
(Karolina Persson, Lund)

Share

Anestesiologisk Farmakologi

Lokal: Föreläsningsal 4, USiL, Blocket
Tid: Fredagen 17.september 2010 kl: 8.45-15.30

8.45-9.15
Samling/Kaffe

9.15-10.00
Det autonoma nervsystemets farmakologi
(Mikael Bodelsson, professor, Lund)

10.05-10.50
Muskellrelaxantias farmakologi
(Alexey Dolinin, studierektor, Lund)

11.00-12.00
Inhalationsanestetikas farmakologi (Del 1)
(Owain Thomas, ST Läkare, Lund)

12.00-13.00
Lunch

13.00-13.45
Inhalationsanestetikas farmakologi (Del 2)
(Owain Thomas, ST Läkare, Lund)

13.45-14.00
Kaffe

14:00-15.00
Perioperativa analgetika
(Ole Naesh Hendriksen, docent, Helsingborg)

Share

Under hösten kommer studerektorsnätverket i Södra Regionen att arrangera studiedagar för ST läkare i anestesi.

Regionala kurser är endagars kurser för ST läkare i södra sjukvårdsregionen. Kurserna är obligatoriska för ST läkare & målgruppen är huvudsakligen ST läkare i början/mitten av sin utbildning.

Tid: 9.00 – 15.00
Plats: Universitetssjukhuset i Lund

Fredagen 17. september 2010
Anestesiologisk Farmakologi

Fredagen 29. oktober 2010
Perioperativa risker

Fredagen 26. november 2010
Vätska/Koagulation/Transfusion

Detaljerad program publiceras på anestesisyd.se så småningom

Anmälan till: anestesi.usil@skane.se

Frågor och mer information fås lättast genom Studierektor/ST ansvarig på Din klinik…

Hjärtligt välkomna
Alexey Dolinin Studierektor Anestesikliniken USiL

Share

Sepsis

Lokal: Föreläsningsal 3, USiL, Blocket
Tid: Fredagen 28.maj 2010 kl: 8.45-15.30

8.45-9.15
Samling/Kaffe

9.15-9.20
Introduktion för dagen
(Magnus Karlsson, IVA, Vaxjö)

9.20-11.00
Surviving Sepsis Campaign
(Johan Persson, Medicinsk Enhetschef, IVA, Lund)

11.00-12.00
(Adam Linder, Infektionskliniken, Lund)

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.30
Cirkulationssvikt
(Maris Dubniks, IVA, Lund)

14.30-14.45
Kaffe

14:45-15.30
Njursvikt på IVA
Definition, Incidence, Behandling – Ultrafiltration/Dialys samt antikoagulation
(Edgars Grins, THIVA, Lund)

Share

Regionalanestesi

Lokal: Föreläsningsal 4 (F4), USiL, Blocket
Tid: Fredagen 23.april 2010 kl: 8.45-15.15

8.45-9.15
Samling / Kaffe

9.15-10.05
Regionalanestesins historia
(N.Dahlgren)

10.05-11.00
Lokalanetetikas farmakologi
(J.E.Kull)

11.05-12.00
Perifera nervblockader
(J.E.Kull)

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Grundläggande fakta om epiduralanestesi
(Å.Rudin)

14.00-15.15
Workshop i ultraljudledda nervblokader

Share

Barnanestesi

Lokal: USiL, Föreläsningsal 1 (F1) under Aulan i Blocket
Tid: Fredagen 19.mars 2010 kl: 8.45-15.15

Planerings ansvariga:
Martina Klarén
Gunilla Islander

Kursansvarig ”på plats” är Alexey Dolinin

8.45-9.00
Samling/Kaffe

9.00-9.55
Cirkulation hos spädbarn
(Ann-Kristin Olsson, Barnanestesi Lund)

10.00-10.55
Neonatal omhändertagande vid förlossningsasfyxi-återupplivning, transport & kylbehandling
(Lars Björklund, Neonatologi Lund)

11.00-12.00
Spädbarn och anestesi, skillnad mot vuxna?
(Per Westrin, Barnanestesi Lund)

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Non-invasiv ventilation hos små och stora barn?
(Valeria Perez de Sa, Barnanestesi Lund)

14.00-14.15
Kaffe

14.15-15.15
Barn HLR, omhändertagande av trauma, pediatrisk mobila intensivvårdsgrupper
(Jan Gelberg, Barnanestesi Lund)

Välkomna!

Share

Anestesi för specialkirurgi

Tid:
Fredagen 29.januari 2010 kl: 8.45 – 15.15

Lokal:
Föreläsningssal 5, Blocket, USiL

Kursansvarig: Alexey Dolinin (USiL)

8.45-9.15
Samling/Kaffe

9.15-10.05
Anestesi för inteventionell radiologi/MR
(Bogi Asgeirsson, VO Intensiv och Perioperativ vård, USiL)

10.05-11.00
Fysiologi av och teknik för enlungsventilation
(Alexey Dolinin, VO Intensiv och Perioperativ vård, USiL)

11.00-12.00
Anestesi för luftvägskirurgi
(Kerstin Ohlson/Louise Walter, VO Intensiv och Perioperativ vård, USiL)

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Anestesi för avancerad ryggkirurgi
(Marie Young, Anestesikliniken, UMAS)

14.00-14.15
Kaffe

14.15-15.15
Anestesi för robotassisterad och laparoskopisk kirurgi
(Linda Månsson/Thorgerdur Sigurdadottir, VO Intensiv och Perioperativ vård, USiL)

Share

Respiratorbehandling på IVA

Tid: 09.00-15.25 Fredagen 20.november 2009

Lokal: 
Föreläsningssal 1, Kioskgatan 21, Byggnad 18 (Psykiatrihuset) indgång 21   
(KARTA)

Kursansvarig: Alexey Dolinin (USiL)

09.00-09.30
Samling/Kaffe

09.30-11.00
Lungfysiologi & patofysiologi
(Malin Rundgren, Intensiv- & Perioperativ vård, USiL)

11.00-12.00
Lung RTG för anestsiologer & intensivister
(Eva-Cecilia Salmonson, Bild- & funktionscentrum, USiL)

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.30
Lungprotektiv ventilation
(Johan Persson, Intensiv- & Perioperativ vård, USiL)

14.30-14.40
Kaffe

14.40-15.25
ECMO
(Tibor Huzevka, Thoraxanestesi, USiL)

Share

Under våren kommer studerektorsnätverket i Södra Regionen att arrangera igen studiedagar för ST läkare i anestesi.
Regionala kurser är endagars kurser för ST läkare i södra sjukvårdsregionen. Kurserna är obligatoriska för ST läkare & målgruppen är huvudsakligen ST läkare i början/mitten av sin utbildning.

Tid: 9.00 – 15.00
Plats: Universitetssjukhuset i Lund

Fredagen 29.januari  2010
Anestesi för specialkirurgi

Fredagen 19.mars 2010
Barnanestesi

Fredagen 23.april 2010
Regionalanestesi & lokalanastetika

Fredagen 28.maj 2010
Sepsis

 
Detaljerad program publiceras på anestesisyd.se så småningom

Anmälan till: anestesi.usil@skane.se

Frågor och mer information fås lättast genom Studierektor/ST ansvarig på Din klinik…

Hjärtligt välkomna
Alexey Dolinin Studierektor Anestesikliniken USiL

Share

Akuta smärta – Fysiologi, Farmakologi & Terapi

Tid: 08.45-15.00 Fredagen 11.september 2009

Lokal: Föreläsningssal 1, Kioskgatan 21, Byggnad 18 – indgång 21    (Karta)

Kursansvarig: Ole Naesh (Helsingborg)

08.45-09.00
Samling/Kaffe

09.00-09.15
Introduktion
(Ole Naesh, Anestesikliniken, Helsingborg)

09.15-10.15
Smärtfysiologi & Farmakologi

10.15-10.30
Diskussion & Frågor

10.30-11.30
Perioperativ omhändertagande av patienter i kronisk opiotbehandling
(Marie Young, Anestesikliniken, UMAS)

11.30-12.30
Lunch

12.30-13.30
Postoperativ smärta
(Åsa Rudin, Intensiv- & Perioperativ vård, USiL)

13.30-14.00
Procedurrelaterad smärta på IVA
(Ole Naesh, Anestesikliniken, Helsingborg)

14.00-14.15
Kaffe

14.15-14.45
Riskgrupper för Oligoanalgesi
(Ole Naesh, Anestesikliniken, Helsingborg)

Share

”Så undviker du att störta – Patientsäkerhet i praktiken”

Lokal: UMAS, Centrum för Medicinsk Simulering, Malmö
Tid: 12.-14. oktober 2009

Theori och diskussioner varvas med praktiska övningar och träning i mindre grupper
Kostnadsfri kurs för ST-läkare i Region Skåne

Sista anmälningsdag är 14.september 2009, anmälningsformulär och kursprogram finns på www.cms.umas.se

Frågor? Kontakta cecilia.holm@skane.se, 040-333787

Välkomna
Cecilia Holm
M.Ed. cooridinator
UMAS

Share

Under hösten kommer studerektorsnätverket i Södra Regionen att arrangera studiedagar för ST läkare i anestesi.
Regionala kurser är endagars kurser för ST läkare i södra sjukvårdsregionen. Kurserna är obligatoriska för ST läkare & målgruppen är huvudsakligen ST läkare i början/mitten av sin utbildning.

Tid: 9.00 – 15.00
Plats: Universitetssjukhuset i Lund

Fredagen 11. september 2009
Smärta: fysiologi, farmakologi & behandlingsmetoder

Fredagen 20. november 2009
Respiratorbehandling på IVA
Detaljerad program publiceras på anestesisyd.se så småningom

Anmälan till: anestesi.usil@skane.se

Frågor och mer information fås lättast genom Studierektor/ST ansvarig på Din klinik…

Hjärtligt välkomna
Alexey Dolinin Studierektor Anestesikliniken USiL

Share

Geriatrisk Anestesi & Intensivvård

Tid:    Fredagen 8.maj 2009    9:00 – 15.00

Lokal:    Föreläsningssal 2 i Blocket – Universitetssjukhuset i Lund

Kurs ansvarig: Rikard Linnér (USiL)

 
9:00-9.15     
Samling / Kaffe

9:15-10:15
Åldrandets fysiologi & farmakologi från anestesiologens perspektiv
(Rikard Linnér)

10.30-11:45
Vård i livets slutskede
(Dag Lundberg & Andreas Hvarfner)

11:45-12:30
Lunch

12:30- 13:30
Njurfunktion & njurprotektion hos äldre
(Edgars Grins)

13:45-15:00
Smärtlindring & postoperativt delirium hos geriatrisk patienter
(?)

Välkomna!

Share