Tema: Thoraxanestesi och thoraxintensivvård

Lokal: Digital utb. Länk till Teams kommer på mail från lokal studierektor

08.15: Anslutning till Teams

08.30-09.45: Anestesi vid hjärtkirurgi, Maria Adrian

09.45-10.00: Paus

10.00-10.50: Hjärt-/Lungtransplanterad pat. + lungkirurgi, Snejana Hyllén

10.50-11.00: Paus

11.00-11.45: Thoraxintensivvård, André Erdling

11.45-12.30: Lunch

12.30-13.20: Thoraxintensivvård, André Erdling

13.20-13.30: Paus

13.30-14.30: Mekaniskt cirkulationsstöd inkl. ECMO, Edgars Grins

14.30-14.45: Avslut inkl. utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard

2021

29 januari: Thoraxanestesi och thoraxintenssivvård

5 mars: Basic science I

26 mars: Respirationssvikt på IVA

30 april: CNS-svikt

28 maj: Barnanestesi och barnintensivvård – INSTÄLLD

17 september: Riskbedömning och perioperativ vård I

15 oktober: Obstetrisk anestesi

29 oktober: Organ- och vävnadsdonation

26 november: Organsvikt på IVA

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag  

Tema: Prehospital vård och katastrofmedicn

Lokal: F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling / Kaffe

09.15 – 10.10: Prehospitalt arbete, Caroline Hagström

10.15 – 11.10: Ambulanstransporter mellan sjukhus, Maria Janson

11.15 – 12.15: Katastrofmedicin – organisation, Carina Ekdahl -Hallqvist

12.15 – 13.00: Lunch, serveras i F3

13.00 – 13.55: Trauma och terror, Johan Bogg

13.55 – 14.10: Kaffe

14.10 – 15.00 Trauma och terror (forts.), Johan Bogg

15.00 – 15.15 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

/Per Ederoth

Tema: Sepsis

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15 Samling / Kaffe

09.15 – 10.45 Sepsis, Jonas Tverring

10.45 – 11.00 Kaffe

11.00 – 12.00 Vätskebehandling vid sepsis, Peter Bentzer

12.00 – 13.00 Lunch på Stamstället

13.00 – 14.00 CRRT och sepsis, Marcus Broman

14.00 – 14.15 Kaffe

14.15 – 15.00 Sepsisforskning, Oscar Lundberg

15.00 – 15.15 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

Monika Krynéll, Kristoffer Bjerregaard

Tema: Basic Science II (Farmakologi)

Plats: Webföreläsning via Zoom, Anslutningslänk finner ni på: Internetanestesi.se/live

08.00-08.15 Check-in (OBS- tidigare än brukligt)

8.15-8.45 Muskelrelaxantia (Owain Thomas) 30min

9.00-9.30 Inhalationsanestetika (Owain Thomas) 30min

09.45-10.30 Perioperativ analgetika (Haraldur Gudnason) 45min

10.45-11.30 Autonoma Nervsystemet (Mikael Bodelsson) 45min

11.30-12.15 Lunchuppehåll

12.15-13.30 Farmakokinetik (Mikael Bodelsson) 75min

13.45-14.30 Intravenös anestesi (Mikael Bodelsson) 45min

14.30-14.45 Avslutning

Delmål ST SoS 2008: 1,2,5,8

Delmål ST SoS 2015: c1, c2, c5, c8,b3

Ansvariga:

Gustav Mattiasson (Studierrektor, Lund)

Anders Nordlinder (Studierektor, BUS)

Tema: Anestesi för specialkirurgi

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45- 09.15: Samling och kaffe

09.15 -1040: Anestesi vid neuroradiologi, Johan Bonnevier

10.45 -12.10: Anestesi vid luftvägskirurgi, Karolina Persson

12.10-13.05: Lunch BMC

13.05-13.50: Anestesi vid hybridingrepp, Lina Dalesjö

13.50 -14.00: Kaffe

14.00-15.00: Anestesi vid ryggkirurgi, Marie Young

15.00-15.15: Utvärdering och kursintyg

Delmål:

ST SoS 2008: Delmål 1,2, 3, 4, 5,11. ST SoS 2015: Delmål c1,c2,c3,c4,c5,c11

Välkomna!

Tema: Smärta

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Kaffe

09.15 – 10.30: Smärtfysiologi, Haraldur Gudnason

10.30 – 11.30: Kronisk smärta efter kirurgi, Martin Bjurström

11.30 – 12.30: Lunch på Stamstället

12.30 – 13.15: Postoperativ smärta, Magnus Hjaltalin Jonsson

13.15 – 13.30: Kaffe

13.30 – 14.30: Cancersmärta och palliativ behandling, Hossein Radafshar

14.30 – 14.45: Utvärdering och kursintyg

Varmt välkomna!

Ansvariga: Kristoffer Berregaard och Paulina Gyllerup

Tema: Organsvikt på IVA

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.45: Njursvikt och CRRT: Paneldiskussion (David Piros)

10.45 – 11.00: Kaffe

11.00 – 12.00: Leversvikt (Daniel Klintman)

12.00-13.00: Lunch på Stamstället

13.00-13.50: Cirkulationssvikt vid sepsis (Fredrik Fellert)

13.50- 14.00: Kaffe

14.00-14.30: Övrig organsvikt och frågestund (Per Ederoth)

14.30 – 14.45: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/ Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard


Tema: Den geriatriske patienten

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.30: Höftfrakturer (Ola Olsson)

10.35 – 12.00: Åldrandets fysiologi och anstesi till äldre (Lars Gillberg)

12.00 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.00: Etiska dilemman vid vård i livet slutskede (Dag Lundberg)

14.00 – 14.15: Kaffe

14.15 – 15.15: Den äldre och kognitivt påverkade patienten (Ann- Marie Liljeroth) 

15.15 -15.30: Utvärdering och intyg

Välkomna!

  Tema: Vätska, koagulation och transfusion

Lokal: F3, Blocket SUS Lund

08.45.09-15: Kaffe

09.15 – 11.00: Perioperativ vätskebehandling, Anders Holmström

11.00 – 12.00: Koagulation, Tomas Kander

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 -13.45: Koagulation fortsättning

13.45 – 14.00: Kaffe

14.00 – 15.15: Transfusion, Maria Lundgren och Jonas Nordberg 

Välkomna!

Tema: Basic science I

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.15: Grundläggande medicinsk statistik (Attila Frigyesi)

10.15 – 10.30: Paus

10.30 – 11.30: Blodgastolkning (Anna Hellblom)

11.30 – 12.30: Temperaturreglering/ Tentatips (Tomasz Dziechciowski)

12.30-13.30: Lunch

13.30 – 14.30: Medicinsk fysik och mätmetoder (Emilie Krite Svanberg)

Välkomna!

Tema: Organ- och vävnadsdonation

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 09.45: Lagar och organisation (Mårten Unnerbäck)

09.45 – 10.05: Identifiering av donator (Björn Bark)

10.05 – 10.35: Vävnadsdonation (Carina Forslund)

10.35 – 10.45: Paus

10.45 – 11.15: Total hjärninfarkt – orsaker (Nils Ståhl)

11.15 – 12.00: Total hjärninfarkt – diagnostik (Joakim Ahvenainen)

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.30: Vård av donator (Joakim Ahvenainen)

13.30 – 14.00: Koordinering vid organdonation (Kerstin Karud)

14.00 – 14.15: Paus

14.15 – 14.45: Möte med transplanterad patient

14.45 – 15.00: Utvärdering och intyg

Välkomna!

Tema: Anestesi vid abdominell kirurgi

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.15: Akut abdomen (Olof Persson)

10.15 – 10.45: Robotkirurgi (Katarina Levin)

10.45 – 12.00: Epidural och postoperativ smärta (Åsa Rudin)

12.00 – 13.00: Lunch på stamstället

13.00 – 13.55: Obesitas (Magnus Hjaltalin Jonsson)

13.55 – 14.00: Kaffe

14.00 – 14.55: ERAS (Najia Azhar)

14.55 – 15.15: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Tema: Respirationssvikt på IVA

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.00: Non-invasiv ventilation (Kristoffer Bjerregaard)

10.00 – 10.05: Bensträckare

10.05 – 11.00: Invasiv ventilation (Magnus Hjaltalin Jonsson)

11.00 – 11.15: Kaffe

11.15 – 12.15: Respiration vid sepsis (Thomas Kander)

12.15 – 13.15: Lunch på stamstället

13.15 – 14.00: ECMO (Edgar Grins)

14.00 – 14.15: Kaffe

14.15 – 15.00: ECMO forts. (Edgar Grins)

15.00 – 15.15: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard

Tema: Riskbedömning och perioperativ vård

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.05: Perioperativ riskvärdering (Dag Benoni)

10.10 – 11.00: Anestesi vid hjärtsjukdom (André Erdling)

11.05 – 11.55: Anestesi vid lungsjukdom (Mårten Jungner)

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 – 13.50: Anestesi vid diabetes (Gustav Apelqvist)

13.55 – 14.45: Anestesi vid kogaulationsrubbning (Ulf Schött)

Välkomna!

« Föregående inläggNästa inlägg »