Tema: Anestesi för specialkirurgi, Fredag 221028

Lokal: F1 Blocket SUS Lund

08.45-09.15: Samling och kaffe

09.15-10.00 Anestesi vid Hipec (Robertas Martus, Malmö)

10.05-10.50 Anestesi vid hybridingrepp (Lina Dalesjö, Lund)

10.55-11.55 Anestesi vid avancerad ryggkirurgi (Linda Sverin, Malmö)

11.55-12.55 Lunch

12.55-14.20 Anestesi vid luftvägskirurgi (Karolina Persson, Lund)

14.25-14.40 Utvärdering och intyg (Fredrik Kullberg SR Växjö, Linas Pieteris, SR Kristianstad)

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag

Tema: Regionalanestesi

Lokal: Föreläsningssal F1, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.00: Samling och kaffe

09.00 – 10.00: Lokalanestetika, Andre Erdling

10.05 – 10.55: Centrala blockader, Sigurbjörg Sigurjónsdóttir

11.05 – 12.00: Workshop: Perifera nervblockader, Lundén/Sverin/Baldvinsson (Lokal: Preop)

12.00 – 13.00: Lunch (Lokal: Postop:s fikarum)

13.00 – 15.00: Forts. Workshop: Perifera nervblockader

Välkomna!

Tema: Basic science II & farmakologi

Lokal: Teams via länk från lokal studierektor

08.00 – 08.15: Check in

08.15 – 09.00: Autonoma Nervsystemet, Mikael Bodelsson

09.00 – 09.15: Rast

09.15 – 10.30: Farmakokinetik, Mikael Bodelsson

10.30 – 10.45: Rast

10.45 – 11.30: Intravenös anestesi, Mikael Bodelsson

11.30 – 12.15: Lunch

12.15 -13.00: Muskelrelaxantia, André Erdling

13.00 – 13.15: Rast

13.15 – 14.00: Inhalationsanestetika, Petter Wilander

14.00 – 14.15: Rast

14.15 – 14.45: Avrundning + EDAIC-tips, Petter Wilander och André Erdling

Välkomna!

Tema: Barn

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS

08.30 – 08.55: Introduktion, Emelie Krite Svanberg och Gustav Mattiasson

09.00 – 10.00: Barnanestesi, Emelie Krite Svanberg

10.00 – 11.15: Stabilisering och transport, Jan Gelberg

11.15 – 12.15: Barnintensivvård, Anders Nord

12.15 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.00: Neonatal HLR, JK Länsberg

14.00 – 15.00: Luftvägskomplikationer – Apricot, Åsa Jungner

15.00 -15.30: Avslutning med kursintyg

Välkomna!

Emelie Krite Svanberg och Gustav Mattiasson

28 januari: Vätska, transfusion och koagulation

18 februari: Den geriatriske patienten

25 mars: Smärtbehandling

29 april: Barnanestesi & intensivvård

20 maj: Basic science II & farmakologi

23 september: Regionalanestesi

28 oktober: Anestesi för specialkirurgi

25 november: Riskbedömning & perioperativ vård

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag

Tema: Organsvikt på IVA

Lokal: Teams, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning Teams, närvarokontroll

08.30 – 10.00: Njursvikt/CRRT, David Piros

10.00 – 10.15: Paus

10.15 – 11.45: Cirkulationssvikt, Mårten Jungner

11.45 – 12.30: Lunch

12.30 – 13.50: Leversvikt, Jacob Holmqvist

13.50 – 14.00: Paus

14.00 – 15.00: Arytmier, David Mörtsell

15.00 – 15.15: Utvärdering och avslut

Välkomna!

Gustav Mattiasson

gustav.g.mattiasson@skane.se

Tema: Organ- och vävnadsdonation

Lokal: Teams, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning Teams, närvarokontroll

08.30 – 09.15: Lagar och paragrafer, Mårten Unnerbäck

09.15 – 09.30: Paus

09.30 – 10.15: Koordinering vid donation, Rocio Alonso

10.15 – 10.30: Paus

10.30 – 11.15: DBD, Malin Rundgren

11.15 – 11.30: Paus

11.30 – 12.15: DCD, Krystyna Dobkowska

12.15 – 13.00: Lunch

13.00 – 13.45: Vård av donator, Martin Annborn

13.45 – 14.00: Paus

14.00 – 14.45: Möte med den transplanterade patienten, Peter Albinsson

14.45 – 15.00: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Petter Wilander och Gustav Apelquist

Tema: Obstetrisk anestesi

Lokal: Blocket SUS Lund, Föreläsningssal 3

08.45 – 09.10: Samling + kaffe

09.10 – 09.15: Info från studierektorer

09.15- 10.15: Preeklampsi, Camilla Edvinsson

10.15 – 10.25: Paus

10.25 – 11.10: Förlossningsanalgesi och akuta sectio, Sofus Rabow

11.10 – 11.20: Paus

11.20 – 12.20: Obstetriska katastrofer, Karin Thorlacius

12.20 – 13.30: Lunch på Valvet (5 min gång utomhus)

13.30 – 14.30: Anestesi till gravida + lite GUCH, Anna Tranberg

14.30 – 14.50: Utvärdering och intyg

Välkomna!

Martina Klarén, Studierektor Trelleborg

Monika Krynell, Studierektor Helsingborg

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se  

Tema: Riskbedömning och perioperativ vård 1

Lokal: Video, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning, upprop

08.30 – 08.50: Perioperativ riskbedömning, Louise Walther Sturesson

08.50 – 09.15: PONV, Monika Krynéll

09.15 – 09.30: Paus

09.30 – 10.30: Anestesi vid lungsjukdom, Mårten Ljungner

10.30 – 10.45: Paus

10.45 – 11.30: Anestesi vid hjärtsjukdom, André Erdling

11.30 – 12.15: Lunch

12.15 – 13.00: Anestesi vid hjärtsjukdom forts.

13.00 – 13.05: Paus

13.05 – 13.35: Luftvägsbedömning, Karolina Persson

Välkomna!

Monika Krynéll och Paulina Gyllerup

Tema: CNS-svikt

Lokal: Teams, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning Teams, närvarokontroll

08.30 – 09.30: EP och EEG på IVA, Gustav Apelquist

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.45: Interventionell neuroradiologi, Per Undrén

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 12.00: Traumatisk hjärnskada, Niklas Marklund

12.00 – 12.45: Lunch

12.45 – 13.45: Anoxisk hjärnskada, Tobias Cronberg

13.45 – 14.00: Paus

14.00 – 15.00: Anestesi vid intrakraniellt trauma/blödning, Johan Bonnevier

15.00 – 15.15: Avslut inkl. utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Petter Wilander och Gustav Apelquist

Tema: Respiratorisk svikt på IVA

Lokal: Zoom, länk kommer på mail från lokal studierektor

08.30-08.45: Anslutning till Zoom, närvarokontroll

08.45-09.45: Introduktion respiratorisk svikt, Gustav Mattiasson

09.45-10.00: Paus

10.00-11.00: V-V ECMO, Edgars Grins

11.00-11.15: Paus

11.15-12.15: Lungprotektiv ventilation, Hulda Thorarinnsdottir

12.15-13.00: Lunch

13.00-14.00: TU/Spontanandning i resp, Wilhelm Wallquist

14.00-14.45: Falldiskussioner

14.45-15.00: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/Gustav Mattisson

Eventuella frågor besvaras på: Gustav.G.Mattiasson@skane.se

Tema: Basic science 1

Lokal: Teams, länk kommer på mail från lokal studierektor

09.00: Anslutning till Teams

09.15-09.50: Medicinsk fysik och mätmetoder, Emelie Krite Svanberg

09.50-10.00: Paus

10.00-10.45: Forts. medicinsk fysik och mätmetoder, Emelie Krite Svanberg

10.45-11.00: Paus

11.00-11.45: Temperatur under anestesi och tentatips, Tomasz Dziechiowski

11.45-12.30: Lunch

12.30-13.30: Blodgastolkning och syra – bas, Rainer Gatz

13.30-13.45: Paus

13.45-15.00: Grundläggande medicinsk statistik, Attila Frigyesi

15.00-15.15: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Ola Sörensen och Kristoffer Bjerregaard

Tema: Thoraxanestesi och thoraxintensivvård

Lokal: Digital utb. Länk till Teams kommer på mail från lokal studierektor

08.15: Anslutning till Teams

08.30-09.45: Anestesi vid hjärtkirurgi, Maria Adrian

09.45-10.00: Paus

10.00-10.50: Hjärt-/Lungtransplanterad pat. + lungkirurgi, Snejana Hyllén

10.50-11.00: Paus

11.00-11.45: Thoraxintensivvård, André Erdling

11.45-12.30: Lunch

12.30-13.20: Thoraxintensivvård, André Erdling

13.20-13.30: Paus

13.30-14.30: Mekaniskt cirkulationsstöd inkl. ECMO, Edgars Grins

14.30-14.45: Avslut inkl. utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard

2021

29 januari: Thoraxanestesi och thoraxintenssivvård

5 mars: Basic science I

26 mars: Respirationssvikt på IVA

30 april: CNS-svikt

28 maj: Barnanestesi och barnintensivvård – INSTÄLLD

17 september: Riskbedömning och perioperativ vård I

15 oktober: Obstetrisk anestesi

29 oktober: Organ- och vävnadsdonation

26 november: Organsvikt på IVA

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag  

Tema: Prehospital vård och katastrofmedicn

Lokal: F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling / Kaffe

09.15 – 10.10: Prehospitalt arbete, Caroline Hagström

10.15 – 11.10: Ambulanstransporter mellan sjukhus, Maria Janson

11.15 – 12.15: Katastrofmedicin – organisation, Carina Ekdahl -Hallqvist

12.15 – 13.00: Lunch, serveras i F3

13.00 – 13.55: Trauma och terror, Johan Bogg

13.55 – 14.10: Kaffe

14.10 – 15.00 Trauma och terror (forts.), Johan Bogg

15.00 – 15.15 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

/Per Ederoth

« Föregående inläggNästa inlägg »