Tema: Obstetrisk anestesi

Lokal: Blocket SUS Lund, Föreläsningssal 3

08.45 – 09.10: Samling + kaffe

09.10 – 09.15: Info från studierektorer

09.15- 10.15: Preeklampsi, Camilla Edvinsson

10.15 – 10.25: Paus

10.25 – 11.10: Förlossningsanalgesi och akuta sectio, Sofus Rabow

11.10 – 11.20: Paus

11.20 – 12.20: Obstetriska katastrofer, Karin Thorlacius

12.20 – 13.30: Lunch på Valvet (5 min gång utomhus)

13.30 – 14.30: Anestesi till gravida + lite GUCH, Anna Tranberg

14.30 – 14.50: Utvärdering och intyg

Välkomna!

Martina Klarén, Studierektor Trelleborg

Monika Krynell, Studierektor Helsingborg

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se  

Tema: Riskbedömning och perioperativ vård 1

Lokal: Video, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning, upprop

08.30 – 08.50: Perioperativ riskbedömning, Louise Walther Sturesson

08.50 – 09.15: PONV, Monika Krynéll

09.15 – 09.30: Paus

09.30 – 10.30: Anestesi vid lungsjukdom, Mårten Ljungner

10.30 – 10.45: Paus

10.45 – 11.30: Anestesi vid hjärtsjukdom, André Erdling

11.30 – 12.15: Lunch

12.15 – 13.00: Anestesi vid hjärtsjukdom forts.

13.00 – 13.05: Paus

13.05 – 13.35: Luftvägsbedömning, Karolina Persson

Välkomna!

Monika Krynéll och Paulina Gyllerup

Tema: CNS-svikt

Lokal: Teams, länk från lokal studierektor

08.15 – 08.30: Anslutning Teams, närvarokontroll

08.30 – 09.30: EP och EEG på IVA, Gustav Apelquist

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.45: Interventionell neuroradiologi, Per Undrén

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 12.00: Traumatisk hjärnskada, Niklas Marklund

12.00 – 12.45: Lunch

12.45 – 13.45: Anoxisk hjärnskada, Tobias Cronberg

13.45 – 14.00: Paus

14.00 – 15.00: Anestesi vid intrakraniellt trauma/blödning, Johan Bonnevier

15.00 – 15.15: Avslut inkl. utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Petter Wilander och Gustav Apelquist

Tema: Respiratorisk svikt på IVA

Lokal: Zoom, länk kommer på mail från lokal studierektor

08.30-08.45: Anslutning till Zoom, närvarokontroll

08.45-09.45: Introduktion respiratorisk svikt, Gustav Mattiasson

09.45-10.00: Paus

10.00-11.00: V-V ECMO, Edgars Grins

11.00-11.15: Paus

11.15-12.15: Lungprotektiv ventilation, Hulda Thorarinnsdottir

12.15-13.00: Lunch

13.00-14.00: TU/Spontanandning i resp, Wilhelm Wallquist

14.00-14.45: Falldiskussioner

14.45-15.00: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/Gustav Mattisson

Eventuella frågor besvaras på: Gustav.G.Mattiasson@skane.se

Tema: Basic science 1

Lokal: Teams, länk kommer på mail från lokal studierektor

09.00: Anslutning till Teams

09.15-09.50: Medicinsk fysik och mätmetoder, Emelie Krite Svanberg

09.50-10.00: Paus

10.00-10.45: Forts. medicinsk fysik och mätmetoder, Emelie Krite Svanberg

10.45-11.00: Paus

11.00-11.45: Temperatur under anestesi och tentatips, Tomasz Dziechiowski

11.45-12.30: Lunch

12.30-13.30: Blodgastolkning och syra – bas, Rainer Gatz

13.30-13.45: Paus

13.45-15.00: Grundläggande medicinsk statistik, Attila Frigyesi

15.00-15.15: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Ola Sörensen och Kristoffer Bjerregaard

Tema: Thoraxanestesi och thoraxintensivvård

Lokal: Digital utb. Länk till Teams kommer på mail från lokal studierektor

08.15: Anslutning till Teams

08.30-09.45: Anestesi vid hjärtkirurgi, Maria Adrian

09.45-10.00: Paus

10.00-10.50: Hjärt-/Lungtransplanterad pat. + lungkirurgi, Snejana Hyllén

10.50-11.00: Paus

11.00-11.45: Thoraxintensivvård, André Erdling

11.45-12.30: Lunch

12.30-13.20: Thoraxintensivvård, André Erdling

13.20-13.30: Paus

13.30-14.30: Mekaniskt cirkulationsstöd inkl. ECMO, Edgars Grins

14.30-14.45: Avslut inkl. utvärdering och kursintyg

Välkomna!

Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard

2021

29 januari: Thoraxanestesi och thoraxintenssivvård

5 mars: Basic science I

26 mars: Respirationssvikt på IVA

30 april: CNS-svikt

28 maj: Barnanestesi och barnintensivvård – INSTÄLLD

17 september: Riskbedömning och perioperativ vård I

15 oktober: Obstetrisk anestesi

29 oktober: Organ- och vävnadsdonation

26 november: Organsvikt på IVA

Önskemål om särskild  kost skickas till anestesi.sus.lund@skane.se senast 7 dagar före ST-dag  

Tema: Prehospital vård och katastrofmedicn

Lokal: F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling / Kaffe

09.15 – 10.10: Prehospitalt arbete, Caroline Hagström

10.15 – 11.10: Ambulanstransporter mellan sjukhus, Maria Janson

11.15 – 12.15: Katastrofmedicin – organisation, Carina Ekdahl -Hallqvist

12.15 – 13.00: Lunch, serveras i F3

13.00 – 13.55: Trauma och terror, Johan Bogg

13.55 – 14.10: Kaffe

14.10 – 15.00 Trauma och terror (forts.), Johan Bogg

15.00 – 15.15 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

/Per Ederoth

Tema: Sepsis

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15 Samling / Kaffe

09.15 – 10.45 Sepsis, Jonas Tverring

10.45 – 11.00 Kaffe

11.00 – 12.00 Vätskebehandling vid sepsis, Peter Bentzer

12.00 – 13.00 Lunch på Stamstället

13.00 – 14.00 CRRT och sepsis, Marcus Broman

14.00 – 14.15 Kaffe

14.15 – 15.00 Sepsisforskning, Oscar Lundberg

15.00 – 15.15 Utvärdering och utdelning av kursintyg

Välkomna!

Monika Krynéll, Kristoffer Bjerregaard

Tema: Basic Science II (Farmakologi)

Plats: Webföreläsning via Zoom, Anslutningslänk finner ni på: Internetanestesi.se/live

08.00-08.15 Check-in (OBS- tidigare än brukligt)

8.15-8.45 Muskelrelaxantia (Owain Thomas) 30min

9.00-9.30 Inhalationsanestetika (Owain Thomas) 30min

09.45-10.30 Perioperativ analgetika (Haraldur Gudnason) 45min

10.45-11.30 Autonoma Nervsystemet (Mikael Bodelsson) 45min

11.30-12.15 Lunchuppehåll

12.15-13.30 Farmakokinetik (Mikael Bodelsson) 75min

13.45-14.30 Intravenös anestesi (Mikael Bodelsson) 45min

14.30-14.45 Avslutning

Delmål ST SoS 2008: 1,2,5,8

Delmål ST SoS 2015: c1, c2, c5, c8,b3

Ansvariga:

Gustav Mattiasson (Studierrektor, Lund)

Anders Nordlinder (Studierektor, BUS)

Tema: Anestesi för specialkirurgi

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45- 09.15: Samling och kaffe

09.15 -1040: Anestesi vid neuroradiologi, Johan Bonnevier

10.45 -12.10: Anestesi vid luftvägskirurgi, Karolina Persson

12.10-13.05: Lunch BMC

13.05-13.50: Anestesi vid hybridingrepp, Lina Dalesjö

13.50 -14.00: Kaffe

14.00-15.00: Anestesi vid ryggkirurgi, Marie Young

15.00-15.15: Utvärdering och kursintyg

Delmål:

ST SoS 2008: Delmål 1,2, 3, 4, 5,11. ST SoS 2015: Delmål c1,c2,c3,c4,c5,c11

Välkomna!

Tema: Smärta

Lokal: F1, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Kaffe

09.15 – 10.30: Smärtfysiologi, Haraldur Gudnason

10.30 – 11.30: Kronisk smärta efter kirurgi, Martin Bjurström

11.30 – 12.30: Lunch på Stamstället

12.30 – 13.15: Postoperativ smärta, Magnus Hjaltalin Jonsson

13.15 – 13.30: Kaffe

13.30 – 14.30: Cancersmärta och palliativ behandling, Hossein Radafshar

14.30 – 14.45: Utvärdering och kursintyg

Varmt välkomna!

Ansvariga: Kristoffer Berregaard och Paulina Gyllerup

Tema: Organsvikt på IVA

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.45: Njursvikt och CRRT: Paneldiskussion (David Piros)

10.45 – 11.00: Kaffe

11.00 – 12.00: Leversvikt (Daniel Klintman)

12.00-13.00: Lunch på Stamstället

13.00-13.50: Cirkulationssvikt vid sepsis (Fredrik Fellert)

13.50- 14.00: Kaffe

14.00-14.30: Övrig organsvikt och frågestund (Per Ederoth)

14.30 – 14.45: Utvärdering och kursintyg

Välkomna!

/ Per Ederoth och Kristoffer Bjerregaard


Tema: Den geriatriske patienten

Lokal: Föreläsningssal F3, Blocket SUS Lund

08.45 – 09.15: Samling och kaffe

09.15 – 10.30: Höftfrakturer (Ola Olsson)

10.35 – 12.00: Åldrandets fysiologi och anstesi till äldre (Lars Gillberg)

12.00 – 13.00: Lunch

13.00 – 14.00: Etiska dilemman vid vård i livet slutskede (Dag Lundberg)

14.00 – 14.15: Kaffe

14.15 – 15.15: Den äldre och kognitivt påverkade patienten (Ann- Marie Liljeroth) 

15.15 -15.30: Utvärdering och intyg

Välkomna!

  Tema: Vätska, koagulation och transfusion

Lokal: F3, Blocket SUS Lund

08.45.09-15: Kaffe

09.15 – 11.00: Perioperativ vätskebehandling, Anders Holmström

11.00 – 12.00: Koagulation, Tomas Kander

12.00 – 13.00: Lunch på Stamstället

13.00 -13.45: Koagulation fortsättning

13.45 – 14.00: Kaffe

14.00 – 15.15: Transfusion, Maria Lundgren och Jonas Nordberg 

Välkomna!

« Föregående inläggNästa inlägg »