Författararkiv

Tid: 9:00-15:00
Lokal. Föreläsningssal 1. Blocket.
Universitetssjukhuset i Lund
Välkomna

Share

Regional kurs i Basic science.
Tid: Fredag 080926
Lokal: Föreläsningssal 1 Blocket USiL

08.45-09.15 Samling
09.15-09.20 Inledning.
Alexey Dolinin

09.20-10.20 Fysik för anestesiologer inkl. principer bakom övervakningsmetoder.
Virpi Jaako Dardashi Anestesiläkare USiL

10.20-10.30 Bensträckarpaus

10.30-11.30 Farmakokinetik
Professor öl Mikael Bodelsson USil

11.30-12.30 Lunch. Enklare lunch serveras utanför föreläsningssalen

12.30-13.45 System för inhalationsanestesi och inhalationsanestetikas farmakologi
Alexey Dolinin Anestesiläkare USiL

13.45-41.00 Kaffe

14.00-15.00 Grundläggande medicinsk statistik.
Åsa Rudin Anestesiläkare USiL

Share

Under hösten kommer studerektorsnätverket i Södra Regionen att arrangera tre studiedagar för ST läkare. Kurserna är obligatoriska för ST läkare. I mån av plats kan även specialister komma.

Tid: 09.00 – 15.00 med en timmas lunch. Lunch ingår i avgiften.
Plats: Universitetssjukhuset i Lund.

Anmälan till: anestesi.usil@skane.se
Fredagen 26 september 2008
Basic Science
Denna dag är en repetition av basic science inför ITA/DEAA skrivningen den 4 oktober.

Fredagen den 17 oktober 2008
Intensivvård och CNS svikt.

Fredagen den 14 november 2008
Anestesi till den hjärtsjuke patienten.

Frågor och mer information fås lättast genom Studierektor/ST ansvarig på Din klinik.

Hjärtligt välkomna
Studierektorerna i Södra Regionen

Share

Till hösten börjar vi med regional studiedagar för alla ST läkare i region syd.
All information kommer attläggas ut här på anestesisyd.

Start 26 september med Basic Science. (Europeiska skrivningen 4 oktober)

17 oktober
14 november

De två senare kurserna kommer handla om anestesi respektive intensivvård men vilken av dagarna är ännu inte bestämt.

VÄLKOMNA. Glöm inte att skriva in i almnackan och skriva in i schemaönskemålen för detta ses som obligatoriskt.

Share

IMGP0441 Bilderna från kursen 17 januari kan Ni se till höger på skärmen eller här.

Tack alla deltagare och föreläsare.

Hälsningar Gunilla

Share

Ta del av hur man gör i Helsingborg
Check-lista.doc
malsattn-rand-st-anest.doc rand/AT
feedback-for-klinikarbetets-utbildningsvarde.doc – från ST till kliniken

Share

Intoxikationsdag 17 januari

Föreläsare
David Wood, Consultant Toxicologist, Guy’s and St Thomas’ Poisons Unit, London
Hanna Ovaska, Toxicologist, Guy’s and St Thomas’ Poisons Unit, London
Kai Knudsen, Anestesi och intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Karin Thorlacius, Anestesi och Intensivvård, Universitetssjukhuset, Lund

08.30 – 09.00 Samling, kaffe

09.00 – 09.20 Lokalanestetika, toxicitet och behandling av toxiska symptom
Kai Knudsen

09.20 – 10.00 GHB
Kai Knudsen

10.00 – 10.15 Bensträckare

10.15 – 11.05 A London perspective on recreational drug use – toxicity, prevalence and treatments
David Wood

11.10 – 12.00 Enhancing elimination / reducing absorption of drugs in an ITU setting
Hanna Ovaska

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.50 What’s new in the management of cardiovascular drug toxicity – anything or nothing?
David Wood

13.55 – 14.30 Dragon flie intoxication
Karin Thorlacius

14.30 – 14.50 Kaffe

14.50 – 15.45 Scenario
Hanna Ovaska och David Wood

Share

PATIENTSÄKERHET
Välkomna till en regional utbildningsdag för ST läkare i anestesi och intensivvård

Växjö 6 december 2007
Konferenslokal ”Kök11”
Sista anmälningsdag 9/11 2007
Anmälan
till fredrik.kullberg@ltkronoberg.se
Kursavgift 1000:- per deltagare

Program

09.00-09.20 ”Get on the board” När ledningen leder
Lars Ekholm Bitr länssjukvårdsdirektör

09.20-09.30 Varför är vi här
Pär Lindgren och Magnus Karlsson

09.30-10.20 När det inte går som det är tänkt – gruskorn eller guldklimp?
Pär Lindgren Överläk Växjö

10.30-11.00 ”När jag blev anmäld”
Andreas Hvarfner Överläk Lund

11.00-12.00 Vad händer när Du blir anmäld?
Magnus Hägerdal Överläkare

LUNCH

13.00-13.25 Patientskadeförsäkringen – för vem?
Jon Ahlberg

13.30-14.30 Kulturen på vår klinik – är det tillåtet att göra en tavla?
Jon Ahlberg

14.45-15.30 MIG en dagslända eller århundradets viktigaste förändring på IVA? ”Varför byr sig det är inte min patient!”
Pär Lindgren Överläk. Vaxjö
Andreas Hvarfner Överläk. Lund

15.30-16.00 Diskussion
Pär Lindgren Överläk. Vaxjö
Andreas Hvarfner Överläk. Lund

Share

Program
REGIONDAGEN I HELSINGBORG
26 oktober 2007
Hotel Marina Plaza, Helsingborg

09.00-09.10 Välkommen
Christer Malmros Enhetschef An-IVA Helsingborg

09.10-09.25 Introduktion
Ole Naesh An-IVA Helsingborg

09.30-10.15 Perioperativ smärtfysiologi – från akut till kronisk smärta
Mads Werner Universitetssjukhuset i Lund

FIKA

10.40-11.30 Smärtans inverkan på det metabola svaret vid operation
Jonas Nygren Ersta Sjukhus Stockholm

11.35-12.00 Procedur relaterad smärta på IVA
Ole Naesh An-IVA Helsingborg

LUNCH

13.00-14.00 Aktuella ämnen inom barnintensivvården
Lars Lindberg BUS anestesi-IVA Universitetssjukhuset i Lund

14.00-14.45 Perioperativa och procedurrelaterade smärtor hos barn
Stefan Lundeberg Astrid Lnidgrens barnsjukhus Stockholm

Share

Patientsäkerhetsdag

Växjö 6 december 2007

En endags kurs för ST läkare. Vi lever i en värld där kraven på kvalitet och säkerhet i vården blir allt strängare. Här är en kurs om där man kan få mer kunskap i dessa viktiga frågor.
Förebyggande av patientskada
Förebyggande av läkemedelsmissar
Avvikelsehantringssystem.
Vad händer efteråt?

Share

Möte för utbildningsansvariga/studierektorer inom anestesi och intensivvård.
Göteborg Convention Center, Svenska mässan 4 September 2007 kl: 12-17

Anmälan till ing-marie.dimgren@orebroll.se eller 019 6021121 senast 070823
Frågor? kontakta anne-gro.egeberg@orebroll.se

Program:

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40
Bakgrunden till senaste revisionen av målbeskrivningen
Socialstyrelsens författning/ övergångsbestämmelser
Tillgodoräkning av forskning
Dokumentation
Anne Gro Egerberg

13.40-14.30
Genomgång av reviderade kap 3=delmål
Skillnaden mellan förr och nu
Anne Gro Egerberg

14.30-14.50 Kaffe

14.50-15.20
Vikten av en bra utbildningsplan
Riktlinjer gällande sidoutbildning och tjänstgöring
på enhet med specialanestesi ST på olika typer av
sjukhus och med olika verksamhet
Lennart Christiansson 

15.20-15.40 Påtår

15.40-16.30
KVAST som rådgivande organ och granskare av utbildningsportfölj
SFAI’s diplom, portfölj       
Lennart Christiansson och Anna Hardenmark

16.30-17.00
Information om Handledarutbilningen
SPUR-inspektion, nuläge och återkoppling
Information om www.kompetensportfoljen.se
Anne Gro Egerberg, Henrik Zetterström

Share

Den 8/11 arrangerar thoraxanestesi vid Universitetssjukhuset i Lund en kurs i thoraxanestesi och intensivvård. Lokal meddelas senare.

(mer …)

Share

Den 17 januari 2008 arrangerar vi en kurs om intoxikationer vid Universitetssjukhuset i Lund.

Programmet är ännu inte helt klart men inbjudna föreläsare är bl.a. Kai Knudsen från Sahlgrenska sjukhuset Göteborg, Dr Hanna Ovaska och Dr David Wood Consultant Toxicologist Guy´s and St Thomas’ Poisons Unit London, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.

Share

Studierektorsmöte i Kristiansstad den 19 januari. Bengt Fogbrant hälsar oss välkomna och vi träffas utanför IVA i Kristiansstad kl 09,00 (Ungefär..).Meddela om Du kan komma till gunilla.islander@skane.se

(mer …)

Share